Srbija ulaže 143 miliona dinara u sanaciju objekata za zaštitu od poplava u Novom Pazaru, Tutinu i Raški

NOVI PAZAR – Srbija će uložiti 143 miliona dinara u hitne radove na sanaciji objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda u Novom Pazaru, Tutinu i Raški. U Uredbi objavljenoj u Službenom glasniku navodi se da do ulaganja dolazi posle novembarskih poplava

Dec 31, 2022 - 10:35
Dec 31, 2022 - 12:05
 0
Srbija ulaže 143 miliona dinara u sanaciju objekata za zaštitu od poplava u Novom Pazaru, Tutinu i Raški

Vlada Srbije je objavila da će uložiti 143 miliona dinara u hitne radove na sanaciji objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda u Novom Pazaru, Tutinu i Raški. Ove odluke su donesene posle novembarskih poplava koje su proglašene za elementarnu nepogodu i cilj je da se pomogne stanovnicima ovih područja koji su pretrpjeli najveće materijalne štete i gdje postoji visok rizik od novih poplava.

U sklopu ovog ulaganja, u Tutinu će biti sanirano oštećeno regulisano korito vodotoka Vidrenjak, što je procenjeno na 70 miliona dinara. Također, 20 miliona dinara je izdvojeno za sanaciju regulisanog korita reke Pečaonice, dok će sanacija regulisanog korita reke Raške od Carske Ćuprije do ušća Deževske reke, u dužini od 1.250 metara, koštati 23 miliona dinara.

Trideset miliona dinara će biti izdvojeno za sanaciju regulisanog korita i radove na sanaciji oštećenja brane na Trnavskoj reci, kao i za sanaciju obaloutvrde i uređenje korita reke Raške. Ovim mjerama se nastoji osigurati bolja zaštita stanovnika ovih područja od štetnog dejstva voda i spriječiti buduće poplave.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow